Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź nasze systemy pomiarowe

System do samodzielnej walidacji urządzeń termicznych (zamrażarki, lodówki i cieplarki)

Aby ułatwić Państwu dostosowanie się do wymagań prawnych określonych w:

  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r w sprawie „Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków stosowanych u ludzi” (Dz. Ustaw 2015 poz. 381)
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r w sprawie „Leczenia krwią w podmiotach leczniczych” (Dz. Ustaw 2013 nr 13 poz.5)
  • Dokumencie EA-04/10 Polskiego Centrum Akredytacji „Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych” (Załącznik E – „Wytyczne dotyczące walidacji wyposażenia i sprawdzania parametrów”)
  • Wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością laboratoriów badawczych, określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Walidacja

Walidacja jest potwierdzeniem przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania urządzenia. Dlatego wszystkie przyrządy pomiarowe „Geneza” dostarczamy wraz indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar Rzeczpospolitej Polskiej, (wzór świadectwa) co zapewnia spójność pomiarową ze wzorcami Krajowymi i międzynarodowymi jednostek temperatury i wilgotności względnej.

Do walidacji urządzeń termicznych (zamrażarek, lodówek, cieplarek, sterylizatorów, łaźni wodnych) oraz sprawdzania jednorodności rozkładu temperatury w nich proponujemy wybrać urządzenia naszej produkcji spełniające wymogi Państwa procedur.

KRT 807 D

Komputerowy Rejestrator Temperatury
z opcją Termografii do sprawdzenia rozkładu
temperatury (przykład świadectwa)
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

TKP - 302 SC Android

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -60oC do +200oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

TKP- 801MMC

Termometr rejestrujący z kartą pamięci SD
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

TKP - 202m

Termometr min/max
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

THM 201 LP

TermoHigrometr mikroprocesorowy
zakres temperatury: -20oC do +60oC
rozdzielczość pomiaru: 0,1oC
zakres wilgotności względnej: 5%RH do 98%RH
rozdzielczość pomiaru: 0,1oC/0,5%RH

TKP - 402 Fl

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

Wszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry
odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie), Nadzór Sanitarny i Weterynaryjny.

Gwarantujemy także, że wysoka polska jakość nie musi być droga.

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu