Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź naszą ofertę

System do monitoringu temperatury
w urządzeniach termicznych (zamrażarkach, lodówkach i cieplarkach)
oraz mikroklimatu w pomieszczeniach laboratoryjnych i aptecznych

Termometry kieszonkowe

Termometry kieszonkowe są podręcznymi miernikami służącymi do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy lub gazów. Ich łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, różnego typu suszarniach, przemyśle włókienniczym, petrochemii, odlewnictwie oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Termometry współpracują, w zależności od wymaganego zakresu temperatury, z czujnikiem Pt – 100 lub termoparą typu J, K lub S. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają minimalne błędy pomiaru zaś opcjonalne wykorzystanie wyświetlacza cyfrowego LED lub LCD umożliwia łatwy odczyt temperatury zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Termometry panelowe

Termometry panelowe są precyzyjnymi termometrami służącymi do pomiaru temperatury w urządzeniach stacjonarnych. Wymiary i sposób montażu zgodny z normą DIN umożliwiają ich łatwą instalację w szafach sterowniczych oraz obudowach urządzeń przemysłowych i laboratoryjnych. Zastosowanie specjalnego filtru w układzie zasilania 220V pozwala na zmniejszenie skutków zakłóceń przemysłowych mogących mieć wpływ na pracę urządzenia. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, a istotną zaletą jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury, co umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem gorszej klasy.

Czujniki Pt – 100 z uchwytem

Czujniki te o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą PN-EN 60751 + A2:1995 oraz międzynarodową normą EN 60751 są zaprojektowane do współpracy z termometrami kieszonkowymi. Mogą one znalezć zastosowanie do pomiarów temperatury w przemyśle spożywczym (np. komorach wędzarniczych i prażenia, chłodniach i przechowywalniach owoców i warzyw), przemyśle maszynowym, ciepłownictwie, przemyśle farmaceutycznym, meteorologii i badaniach naukowych. Wybór jednego z trzech rodzajów turbularnego, ostrzowego lub dotykowego umożliwia dostosowanie czujnika do potrzeb użytkownika. Wszystkie czujniki są wykonane ze stali nierdzewnej 1H18N9T co umożliwia ich kontakt z żywnością.
Fotografia.

Czujniki Pt – 100 przemysłowe

Czujniki te o charakterystyce zgodnej z normą PN-EN60751+A2:1995 oraz międzynarodową normą EN 60751 są przeznaczone do pomiarów i regulacji temperatury w zastosowaniach przemysłowych. Konstrukcja tych czujników zapewnia wymaganą dokładność zarówno w układach pomiarowych jak i termoregulacji. Czujniki przemysłowe mogą współpracować z dowolnym miernikiem lub regulatorem temperatury w szczególności produkcji Pw „Geneza”. Niektóre z produkowanych modeli prezentujemy na załączonej fotografii.

Przyrządy zgodne z wymaganiami norm serii ISO – 9000

Coraz szersze wdrażanie w przemyśle norm serii ISO – 9000 wprowadziło wymagania monitorowania temperatury przez służby kontroli jakości przedsiębiorstw produkcyjnych Wychodząc na przeciw tym potrzebom, Przedsiębiorstwo nasze uruchomiło produkcję Komputerowych Systemów Sprawdzania Termometrów Przemysłowych serii ISO – TEST 9000.
Zadaniem systemu jest umożliwienie kompleksowych sprawdzeń przy ocenie zdolności termometrów kontrolnych przemysłowych zainstalowanych na liniach technologicznych, zgodnie z wymaganiami norm serii ISO – 9000. Przedmiotem badań mogą być zarówno termometry rtęciowe, oporowe (Pt-100, Pt-500, Pt-1000 oraz Ni-1000) jak i termopary (typu J,K lub S).
w skład systemu wchodzi sterowany mikroprocesorowo zadajnik temperatury umożliwiający zadawanie temperatury sprawdzeń, sterowane Swiadectwo uwierzytelnieniakomputerem klasy IBM PC automatyczne urządzenie pomiarowe do równoczesnego sprawdzania siedmiu czujników temperatury z pełnym oprogramowaniem w środowisku WINDOWS 95/98 umożliwiającym badanie, dokumentowanie oraz archiwizowanie wyników sprawdzeń termometrów użytkowych. Opcjonalnie w skład zestawu może również wchodzić uwierzytelniony kieszonkowy termometr mikroprocesorowy wraz z czujnikiem platynowym Pt-100, umożliwiający wstępne sprawdzenie czujnika na obiekcie.
Wszystkie elementy systemu, stosownie do wymagań norm serii ISO – 9000 posiadają stosowne Świadectwa uwierzytelnienia Urzędu Miar.

Komputerowe rejestratory temperatury

W wielu zaawansowanych procesach technologicznych zachodzi potrzeba równoczesnego pomiaru i rejestracji temperatury w kilku gniazdach technologicznych. Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT-406 GSM w zależności od wersji oraz od zastosowanego czujnika umożliwia pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90°C aż do +200°C nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych. W trybie „AUTO” istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale w pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą standardowej drukarki komputerowej.

Precyzyjne przetworniki temperatury

Często w automatyce przemysłowej istnieje konieczność przetworzenia temperatury na standaryzowane napięcie lub prąd. Przetwornik PTVC-100 jest precyzyjnym przyrządem umożliwiającym pomiar i/lub regulację temperatury w przypadku znacznej odległości pomiędzy czujnikiem Pt – 100 a urządzeniem pomiarowym lub rejestrującym. Wszystkie przetworniki są precyzyjnie kalibrowane co gwarantuje ich kompatybilność z szeroką gamą multimetrów cyfrowych, woltomierzy, miliamperomierzy, wskaźników, rejestratorów i regulatorów posiadających wejście prądowe lub napięciowe. Zamknięty w szczelną obudowę, przetwornik ma zwartą budowę, co umożliwia również montowanie kanałowe. Śruby mocujące są łatwo dostępne wewnątrz obudowy, która jest zgodna z wymaganiami IP-54. Jednym z zastosowań przetwornika może być monitorowanie temperatury łożysk ślizgowych lub tocznych w dużych maszynach za pomocą specjalizowanych czujników Pt-100 model CTŁ-198 produkcji Pw „Geneza” Sp z o.o.

Termohigrometr mikroprocesorowy
Model THM 406 GSM

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 406 GSMjest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej lub na drukarce komputerowej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem. Przyrząd posiada także alarmy optyczne przekroczenia zadanych przez użytkownika poziomów temperatury i wilgotności względnej, a wyjścia przekaźnikowe umożliwiają sterowanie systemami regulacji wilgotności i temperatury w monitorowanych pomieszczeniach. Miernik jest umieszczony w odpornej na trudne warunki technoklimatyczne obudowie spełniającej wymagania normy IP 65, zaś w układ zasilania sieciowego jest włączony specjalny filtr przeciwzakłóceniowy, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Łatwa obsługa termohigrometru, prosty montaż na ścianie pomieszczenia zapewniają duży komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych.
Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C. Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. w układzie elektronicznym zastosowano mikroukład hybrydowy oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia minimalny błąd pomiaru.
Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie czołowej termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym podświetlonym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu. Przyrząd posiada świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Przykładowe świadectwo.

Dane techniczne:

Wejście toru pomiaru temperatury: ……………………………………. Czujnik Pt – 100 klasa B
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej ………………………… Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru temperatury …………………………………………………. -40°C do +80°C
Zakres pomiaru wilgotności względnej ………………………………………. 5 do 95%
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności …………………………. 0,1°C/0,1%
Dokładność pomiaru temperatury ……………………………………. +0,1 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej ……………………….. + 5% w temperaturze kalibracji

Kalibracja przyrządu:
temperatura: …………………………. w dwóch lub w trzech punktach wybieranych z klawiatury
wilgotność względna: ……………………………….. w dwóch punktach wybieranych z klawiatury

Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: ………………….. od 1 minuty do 99 dni (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ……………………………………. 1000
Odczyt na wyświetlaczu: wartości chwilowych oraz średnich, maksymalnych i minimalnych w zadanym interwale czasowym
Interwał czasowy uśredniania wyników pomiarowych: ……….co 60 pomiarów (krocząco)
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa z emulacją EPSON 9
Sposób podłączenia drukarki komputerowej: ……….. złącze Centronics na obudowie przyrządu (komunikacja na odległość do 2 merów)
Komunikacja z komputerem: …………….. RS – 232 ( komunikacja na odległość do 10 metrów)
Sposób wydruku na drukarce: …………………… tabelarycznie lub w formie wykresu
Alarmy wizualne: …………………………………….. diody LED podświetlające odpowiednie ikony
Alarmy sterujące: …………………………………….. przekaźniki sterujące 250 V/1 Amper
Sposób ustawiania poziomu alarmów wilgotności i temperatury: …… za pomocą klawiatury
Obudowa: …………………………. plastikowa przystosowana do montażu na ścianie pomieszczenia
Dostęp do programatora:………… drzwiczki transparentne zamykane na zamek lub kluczyk
Wymiary: ……………………………. D 195 x w 210 x G 140 mm

Mikroprocesorowe regulatory temperatury

Pw „Geneza” Sp z o.o produkuje termoregulatory w dwóch wersjach wymiarowych, zgodnych z normami DIN.Regulator 296 Regulatory MRP 296 mają wymiary płyty czołowej 96 x 96 mm, zaś MRP 396 mają wymiary 96 x 48 mm. Poza tym ich parametry są identyczne. Mogą one współpracować w zależności od potrzeb z czujnikami Pt – 100 (linia dwu lub czteroprzewodowa) oraz z termoparami typu J,K lub S i pokrywają zakres temperatur od -200°C do +1750°C. Regulatory te są przeznaczone do regulacji temperatury i sterowania procesami technologicznymi. Przyrządy te mogą znaleźć zastosowanie w suszarkach laboratoryjnych, do pomiaru, sygnalizacji, oraz kontroli temperatury w różnych procesach technologicznych, a także do programowej regulacji temperatury w urządzeniach klimatycznych i chłodniczych. Nastawa wszystkich parametrów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej na płycie czołowej termoregulatora. w czasie pracy termoregulatora na polu odczytowym jest wyświetlana wartość mierzona regulowanej temperatury. Posługując się klawiaturą, można w czasie pracy termoregulatora, odczytać wartość zadaną temperatury, aktualną odchyłkę regulacji, numer aktualnie realizowanego programu, czas trwania programu i zadane parametry regulacji. Urządzenie pozwala na realizację nawet 10-ciu programów regulacji temperatury, a każdy z nich może być realizowany w dowolnym, wybranym przez użytkownika przedziale czasowym od jednej minuty do 100 godzin. Termoregulator może pracować w dwóch trybach pracy wybieranych za pomocą klawiatury. w trybie ON/OFF termoregulator załącza grzałkę, gdy temperatura grzanego obiektu jest niższa od zaprogramowanej i wyłącza gdy temperatura przechodzi przez zaprogramowaną wartość. Ponieważ jednak grzałka ma pewną bezwładność cieplną i oddaje ciepło jeszcze przez pewien czas po odłączeniu zasilania, temperatura obiektu wzrasta powyżej zaprogramowanej wartości. Wielkość tego wzrostu jest zależna od charakterystyki cieplnej systemu grzewczego. Celem zminimalizowania tego zjawiska wprowadzono opcję histerezy. Polega ona na doświadczalnym wyznaczeniu przez operatora temperatury przy osiągnięciu, której należy wyłączyć zasilanie grzałki, aby po uwzględnieniu jej bezwładności cieplnej osiągnąć żądaną temperaturę grzanego obiektu. Dodatkową zaletą przyrządu jest więc możliwość programowania histerezy regulacji w każdym z dziesięciu programów oddzielnie. Histereza zabezpiecza też przed „kłapaniem” przekaźników w przypadku nagłych, cyklicznych zmian temperatury wokół temperatury przełączania. w trybie PROPORCJONALNYM termoregulator dostarcza do grzejnika moc proporcjonalnie do różnicy temperatur pomiędzy temperaturą obiektu a temperaturą zaprogramowaną. w efekcie temperatura grzejnika zmniejsza się proporcjonalnie w miarę zbliżania się temperatury obiektu do zaprogramowanej. Takie działanie grzejnika jest osiągane przez jego włączanie i wyłączanie w krótkich cyklach czasowych. Ta „proporcja czasowa” zmienia efektywność grzania w pobliżu punktu regulacji temperatury. Takie działanie grzejnika odbywa się odbywa się w programowalnej strefie proporcjonalności wokół ustawionego punktu stabilizacji temperatury. Na zewnątrz strefy proporcjonalności regulator działa w trybie ON/OFF. Wewnątrz strefy proporcjonalności stosunek czasów wyłączania do załączania grzejnika zmienia się proporcjonalnie do różnicy temperatur. Jeśli temperatura jest poniżej zaprogramowanej grzejnik będzie załączony przez dłuższy czas. Jeżeli temperatura obiektu przekroczy ustawioną to grzejnik będzie wyłączony przez dłuższy czas. Strefa proporcjonalności poszczególnych linii programowych oznaczona jako „bi” jest ustawiana w stopniach Celsjusza. Można także wybrać za pomocą klawiatury długość czasu trwania cyklu „rP”. Pozwala to na lepsze dopasowanie termoregulatora do prowadzonego procesu technologicznego. Istotną zaletą termoregulatora jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury, co umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C, a zapamiętywanie nastaw nawet po wyłączeniu zasilania jest dodatkowym walorem. Termoregulator sygnalizuje także uszkodzenie czujnika temperatury i wyłącza grzanie, co zapobiega uszkodzeniu sterowanego urządzenia. Ponadto termoregulatory mikroprocesorowe posiadają opcję ekonomiczną umożliwiającą oszczędność energii niezbędnej do utrzymania temperatury sterowanego urządzenia grzewczego. Jak wiadomo celem szybkiego nagrzania pieca lub innego urządzenia trzeba dostarczyć większą moc, natomiast energia niezbędna do podtrzymania uzyskanej temperatury może być znacznie mniejsza. Konstruktorzy urządzeń grzewczych, w celach oszczędnościowych, zwykle stosują dwa obwody grzania. Mikroprocesorowy termoregulator posiada programową możliwość sterowania dodatkowym obwodem grzania za pomocą przekaźnika oznaczonego „r2”, zaś grzanie główne jest sterowane przekaźnikiem oznaczonym jako „r1”. Dodatkową opcją przyrządu jest zegar z alarmem pokazujący aktualny czas i datę. Oprócz wymienionych wersji termoregulatorów nasza Firma produkuje również wersję TRÓJSTAWNĄ przeznaczoną do sterowania zaworami. Wykonujemy także wersje w obudowach IP54 oraz IP65 (fotografia) przystosowane do powieszenia na ścianie.

Przyrządy do pomiaru wilgotności względnej.

Pomiar wilgotności względnej jest niezbędny w wielu gałęziach przemysłu, w szczególności w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, ale także coraz częściej mierniki wilgotności spotykamy w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach czy nawet hotelach.
Produkowane przez firmę Geneza higrometry łączą w sobie precyzję wykonania z małymi rozmiarami i wysoką dokładnością pomiaru. Tor pomiaru wilgotności względnej przyrządu współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. Czujnik ten jest odporny na wpływ kondensatów pary wodnej jak również na działanie większości par rozpuszczalników. Termohigrometr cyfrowyZastosowanie nowoczesnych układów scalonych oraz mikroukładu hybrydowego zapewnia minimalny błąd pomiaru. Odczyt wilgotności względnej odbywa się za pomocą dużego wyświetlacza LCD co umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5 do 95% z rozdzielczością 0,1%.

Wszędzie tam gdzie wymagany jest równoczesny pomiar temperatury i wilgotności, Geneza poleca całą gamę termohigrometrów. Przyrządy te za pomocą precyzyjnego czujnika Pt-100 lub Pt-1000 dokonują równoczesnego pomiaru wilgotności względnej i temperatury.

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu