INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM GENEZA SP Z O O

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO. W związku z tym informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GENEZA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Narciarskiej 2, NIP: 6780026419, Regon: 003882390, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzane dane takie jak: NIP, REGON, ADRES SIEDZIBY, ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ADRES EMAIL, NR KONTAKTOWY TELEFONU ze wskazaniem osoby kontaktowej zostały pozyskane od Państwa oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane przetwarzane będą w celu:

a) współpracy pomiędzy Państwa firmą, a Administratorem w zakresie informacji o aktualnej ofercie i promocjach oraz zakupu lub dostawy towarów i usług, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności realizacji umowy (nawet jeśli umowa ta nie ma formy pisemnej a jedynie w formie składanych lub przyjmowanych zamówień),

b) rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy w szczególności wystawienia faktury VAT, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do współpracy z Administratorem.

Posiadają Państwo prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub okres dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych można kierować na adres biuro@geneza.eu

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu