Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź nasze systemy pomiarowe

Walidacja lodówek medycznych i farmaceutycznych

NOWOŚĆ

Walidacja dwoma czujnikami temperatury

System do samodzielnej walidacji
urządzeń termicznych (zamrażarki, lodówki i cieplarki)

Aby ułatwić Państwu dostosowanie się do wymagań prawnych
określonych w:

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r w sprawie „Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków stosowanych u ludzi” (Dz. Ustaw 2015 poz. 381)
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r w sprawie „Leczenia krwią w podmiotach leczniczych” (Dz. Ustaw 2013 nr 13 poz.5)
• Dokumencie EA-04/10 Polskiego Centrum Akredytacji „Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych” (Załącznik E – „Wytyczne dotyczące walidacji wyposażenia i sprawdzania parametrów”)
• Wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością laboratoriów badawczych, określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

przygotowaliśmy zestaw, który pozwoli wykonać samodzielnie walidację
z możliwością wydruku na drukarce komputerowej
i stworzenia bazy danych.

Walidacja lodówek medycznych i farmaceutycznych

CECHY PRODUKTU TKP-402 SC
Walidacja jednym czujnikiem temperatury
• pomiar i rejestracja temperatury w zakresie od -90°C do +200°C
• odczyt i rejestracja do pamięci wewnętrznej lub/i na podłączonym komputerze,
laptopie a nawet tablecie z rozdzielczością 0,02°C, aktualnej temperatury jak
również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym
środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru
• współpraca z platynowym czujnikiem temperatury Pt-100
• zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru
• możliwość oszczędnego zasilania z sieci 230 V ac za pomocą dedykowanego zasilacza,
z gniazda zapalniczki samochodu podczas monitoringu warunków transportu na dużą
odległość, zaś w przypadku walidacji urządzeń termicznych z wewnętrznych
(wymienialnych przez Użytkownika) baterii litowych.
• istotną zaletą termometru jest specjalny układ elektroniczny kompensujący stany
nieustalone przy wymianie baterii podczas trwającej rejestracji temperatury
• zastosowanie linii 4 przewodowej czujnika Pt-100 pozwala na stosowanie czujników z
kablem o dowolnej długości (do 100 metrów) bez utraty dokładności pomiarowej.
wewnętrzne oprogramowanie przyrządu umożliwia jego współpracę z systemem
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

DANE TECHNICZNE
• zakres pomiarowy: -90°C do +200°C z rozdzielczością 0,02oC
• wejście: czujnik temperatury Pt-100 klasa B zgodny z normą PN-EN 60751+A2:1997
• sposób podłączenia czujnika do termometru: kabel czterożyłowy łączony za pomocą
gniazd
• rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury: 0,02°C
• rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: 0,02°C
• dokładność pomiaru temperatury: 0,05% dla zakresu pomiarowego
• odczyt i rejestracja temperatury: komputer połączony poprzez RS-232 lub USB
(wymagany odpowiedni kabel RS-232/USB)
• po podłączeniu do routera WiFi : wysyłanie wyników rejestracji przez sieć Wi-Fi,
modem GSM/LTE, skype, zapis w chmurze
• zasilanie termometru: 2 baterie litowe 3 Volt, dedykowany zasilacz sieciowy 230 V ac,
gniazdo zapalniczki samochodowej
• obudowa termometru: czarny plastik ABS
• możliwość mocowania za pomocą rzepa do pokrywy transportowej torby lodówki
• wymiary obudowy: 170x82x33mm

Przykładowe zastosowanie:

a) Walidacja sprzętu

b) Monitoring transportu materiałów wrażliwych

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu