Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź nasz system HACCP

Urządzenia produkcji PW “Geneza” Sp z o.o. dla systemu HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności.
Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, dystrybucją i sprzedażą żywności do wprowadzenia procedur HACCP celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia konsumentów i zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
Wszystkie polskie przedsiębiorstwa branży żywnościowej są zobligowane do ciągłego pomiaru i rejestracji temperatury oraz przechowywanie wyników rejestracji przez okres 3 lat przy przechowywaniu wyrobów przetwórstwa mięsnego i mleka oraz przy produkcji i obrocie innymi środkami spożywczymi.
Wychodząc na przeciw potrzebom rynku producentów i dystrybutorów żywności, Pw “Geneza” Sp z o.o wdrożyła do produkcji system monitoringu takich krytycznych punktów kontroli (KPK) jakimi są temperatura i wilgotność względna.
Mimo, że dla każdego rodzaju produkcji czy przechowalnictwa żywności ustala się indywidualny system kontroli HACCP, to cechą wspólną wszystkich procedur jest monitorowanie temperatury i/lub wilgotności względnej oraz archiwizowanie wyników badań.
Do realizacji powyższych celów Pw “Geneza” Sp. z o.o proponuje Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT – 807 DC pozwalający na równoczesny pomiar i monitorowanie temperatury w zakresie -90°C do +200°C w nawet ośmiu punktach pomiarowych oddalonych od siebie do 100 metrów. Przykładowy wykres rejestracji do HACCP. Jako wyposażenie uzupełniające do rejestratora polecamy całą gamę czujników temperatury Pt – 100 o różnym zakresie temperatur z przeznaczeniem do montażu zarówno w chłodniach jak i w różnorodnych liniach technologicznych.
Do monitorowania temperatury i wilgotności względnej w magazynach żywności polecamy Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestrujący THM – 2009 DP lub czterokanałowy THM – 406 FL Przykładowy wykres rejestracji dla HACCP.
Sonda termohigrometru może być również umieszczona w odległości do 50 metrów od miernika.
Oba przyrządy pomiarowe mogą więc być zainstalowane w pomieszczeniu nadzoru technologicznego i za pomocą specjalnego kabla transmisji danych podłączone do komputera.
Należy zwrócić uwagę, że system nie wymaga do prawidłowej pracy oddzielnego komputera, a ponadto w trakcie rejestracji komputer może być wykorzystywany do innych celów (np. pracy biurowej). Wyniki monitorowania mogą być archiwizowane zarówno w formie wykresu jak i w formie tabelarycznej (przykładowe wydruki w załączeniu).
System HACCP jak również normy serii ISO-9000 nakładają na użytkownika obowiązek okresowej kalibracji przyrządów pomiarowych. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dokonywać takiej kalibracji samodzielnie oferujemy system kalibracji ISO-Test 9000.
Wszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie).
Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony naszą działalnością i poddanie próbie naszego profesjonalizmu. Gwarantujemy także, że wysoka jakość nie musi być droga.

Przykładowa oferta do HACCP, GMP i GPLs (Dobra Praktyka Laboratoryjna) ściągnij plik pdf

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu