Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź naszą ofertę

Oferta

dla zakładów mięsnych, mleczarskich i piekarskich, przetwórstwa owocowo-warzywnego zgodnie z wymaganiami unijnymi HACCP

(aparatura wzorcowana w Urzędzie Miar RP)

Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM – 406GSM

Opis przyrządu.
Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 406 GSM jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej lub na drukarce komputerowej, a za pośrednictwem
złącza RS-232 lub USB może się komunikować z komputerem. Przyrząd posiada także specjalne złącze do komunikacji z modemem GSM, co umożliwia automatyczne wysyłanie w formie SMS, komunikatów alarmowych nawet na trzy różne telefony komórkowe. Istnieje także możliwość wysyłania na żądanie wyników
pomiarowych. Miernik jest umieszczony w odpornej na trudne warunki technoklimatyczne obudowie spełniającej wymagania normy IP 65, zaś w układ zasilania sieciowego jest włączony specjalny filtr przeciwzakłóceniowy, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu
Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych

Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych ISO-Test 9000

Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych Model ISO –
Test 9000

Opis systemu
Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych model ISO-TEST 9000 jest przeznaczony do stosowania przez służby kontroli jakości przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego, a także działy techniczne hurtowni spożywczych i hipermarketów. Zadaniem systemu jest umożliwienie kompleksowych sprawdzeń przy ocenie zdolności termometrów przemysłowych zarówno Pt-100 oraz rtęciowych KR
jak i elektronicznych między okresami wzorcowania zgodnie z wymaganiami walidacji HACCP.
Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych

W skład systemu wchodzi sterowany mikroprocesorowo zadajnik temperatury, umożliwiający zadawanie temperatury sprawdzeń zarówno termometrów rtęciowych, elektronicznych jak i czujników Pt – 100, mikroprocesorowy termometr wzorcowy TKP 402 FL z czujnikiem Pt-100, umożliwiającym “wstępne” sprawdzenie wskazań czujników i termometrów “na obiekcie”. Dla przedsiębiorstw używających również czujników Pt-100, proponujemy dodatkowo sterowane komputerem PC, automatyczne
urządzenie pomiarowe do równoczesnego sprawdzania 7-miu czujników Pt-100 z wyjściem na drukarkę komputerową i gniazdem RS-232 umożliwiającym komunikację z komputerem i pełnym oprogramowaniem
pozwalającym na dokumentowanie sprawdzeń czujników ubytkowych.

Komputerowy Rejestrator
Temperatury Model KRT 807DC

Opis przyrządu.
Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. W zależności od
wersji, oraz zastosowanego czujnika, urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90°C aż do +450°C w nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą standardowej drukarki komputerowej.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT  807 DC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych
procesach technologicznych, klimatyzowanych pomieszczeniach oraz chłodniach składowych wyrobów spożywczych. Jeden przyrząd nadzoruje nawet osiem obiektów.
Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych

Termometr Cyfrowy
Model T C – 201

Termometr cyfrowy model TC-201 jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w ladach chłodniczych. Duże, czerwone cyfry zapewniają dobrą widoczność. Jeden przyrząd nadzoruje nawet w zależności od wersji jeden lub dwa obiekty. Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.

Komputerowy Rejestrator Temperatury
KRT-109 MMC BT

Komputerowy rejestrator temperatury jest specjalizowanym przyrządem do rejestracji temperatury podczas procesów technologicznych w przetwórstwie żywności w szczególności pasteryzacji lub sterylizacji oraz monitoruje chłodnie. Komputerowy rejestrator KRT-109 MMC BT w zależności od wersji Wykonania współpracuje z jednym lub z dwoma czujnikami temperatury Pt-100, zaś z komputerem komunikuje się za pomocą złącza RS-232 lub USB bądź WiFi Zakres pracy urządzenia od -90*C do +200*C Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych

TERMOMETR REJESTRUJACY TKP-402 SC

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy
TKP-402 SC do monitorowania warunków transportu żywności Termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków
transportu schłodzonej żywności zgodnie z wymaganiami HACCP zarówno w samochodzie chłodni jak i w torbach chłodniczych stosowanych do transportu próbek do laboratoryjnego badania żywności. Termometr jest montowany w kabinie kierowcy i jest zasilany z akumulatora samochodu dostawczego lub na wieku torby chłodniczej i wtedy jest zasilany z wewnętrznej baterii litowej. Czujnik temperatury jest montowany w przestrzeni ładunkowej samochodu lub na wewnętrznej ściance torby. Wyniki rejestracji są zapisywane w pamięci wewnętrznej rejestratora i mogą być przeniesione na dysk twardy komputera bezpośrednio z przyrządu
lub za pośrednictwem WiFi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za utrzymanie wewnątrz środka transportu właściwej temperatury dla danego artykułu odpowiada osoba sprawująca nadzór nad przewozem tych
artykułów Przyrząd jest dostarczany wraz indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.

Termohigrometr Rejestrujący Model THM-2002 SC

Termohigrometr Mikroprocesorowy THM-2002SC jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatury oraz wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232, USB lub WiFi. Łatwa obsługa przyrządu, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Odczyt wyników pomiarowych oraz programowalnych
parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przeznaczone do monitoringu klimatu w magazynach wyrobów przemysłu spożywczego oraz niektórych pomieszczeniach produkcyjnych. Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP stosownie do obowiązujących przepisów.

Programy Komputerowe Do zaprezentowanych przyrządów dostarczamy również odpowiednie
programy komputerowe pozwalające na wizualizację w formie tabelarycznej i graficznej wyników rejestracji. Nasze programy komputerowe umożliwiają również automatyczną obróbkę statystyczną
wyników pomiarowych. Istotną zaletą programów jest ich praca w tle co umożliwia normalną pracę na komputerze podczas procesu rejestracji.

Przykładowa rejestracja na komputerze temperatury i wilgotności.

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-402FL

Termometr ten wraz z precyzyjnym ostrzowym czujnikiem temperatury Pt-100 model OS-130 jest
przeznaczony do kontroli temperatury panującej w chłodniach składowych, ladach chłodniczych
w sklepach oraz w środkach transportu żywności. Przyrząd pozwala także na kontrole i rejestrację
temperatury w procesach termicznych oraz wody technologicznej w zakładach przetwórstwa spożywczego.
Za jego pomocą można też sprawdzać temperaturę panującą w pomieszczeniach produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
Miernik jest umieszczony w obudowie kieszonkowej i jest zasilany z czterech baterii 1,5 Volt. Łatwa
obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie pozwala
rozpocząć i zakończyć pomiar/rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera.

Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP
stosownie do obowiązujących przepisów.

Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu