Geneza

Pomiar i Rejestracja Temperatury
Sprawdź nasze produkty

Czujniki temperatury i wilgotności względnej

Wraz z przyrządami pomiarowymi dostarczamy cała gamę czujników temperatury oraz głowice pomiarowe do termohigrometrów. Na życzenie możemy dostarczyć czujniki w obudowach według rysunków Klienta.

Czujniki ( Sensory) umożliwiające pomiar i rejestrację temperatury

● Czujniki temperatury Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą:
PN-EN 60 751 + A2:1999 o zakresie pomiarowym od -199°C do + 350°C
● Termoelementy pomiarowe J, K lub S zgodne z normą PN-EN 60584-1 o zakresie pomiarowym
od -190°C do +1200°C ( w zależności od typu )
● Standardowa długość kabla czujnika 2 lub 4 metry z możliwością przedłużenia do 100 metrów

Zalety czujników temperatury

● Szeroki zakres mierzonej temperatury:
od -199°C do +350°C dla Pt – 100
od -100°C do +1200°C dla termopar
● Charakterystyka temperaturowa zgodna z międzynarodowymi normami
● Odpowiednia konstrukcja zapewniająca krótki czas reakcji
● Kable pomiarowe dobrane do rodzaju czujnika
● Dostępne ze świadectwem wzorcowania

Czujniki temperatury Pt-100 model G ¼ ” i G1/2 ”

Czujnik temperatury Pt-100 model CCL-103 TF

Głowice pomiarowe RHT umożliwiające równoczesny pomiar temperatury i wilgotności oraz ich rejestrację.

● Głowice pomiarowe RHT umożliwiają równoczesny pomiar temperatury i wilgotności
względnej w zakresie: 0% RH do 98%RH oraz temperatury w zakresie od -40*C do + 70*C
● Standardowa długość kabla głowicy RHT wynosi 2 metry z możliwością przedłużenia do 50 metrów

Zalety głowic pomiarowych RHT

● Szeroki zakres pomiarowy:
– od 0 do 98% wilgotności względnej
– od – 40*C do + 70*C

● Odpowiednia konstrukcja zapewniająca krótki czas reakcji

● Filtr przeciwpyłowy zapewniający ochronę czujnika wilgotności względnej
● Dostępne ze świadectwem wzorcowania

Głowica RHT
Dane firmowe

NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy,
KZ: 53 500 PLN
Rok założenia 1990

Dane kontaktowe

PW "Geneza" sp z o.o
ul. Kopaniec 10 A
31-979 Kraków
tel: 601-511-198
biuro@geneza.eu